Privacy Verklaring

Wij respecteren uw privacy en willen uw persoonlijke gegevens beschermen. Lees deze Privacy Verklaring voor meer informatie. Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de website www.interiorss.be (“Website”) en de diensten van INTERIORSS (“INTERIORSS”, “wij”, “onze” of “ons”), erkent u dat u de praktijken en het beleid zoals beschreven in deze Privacy Verklaring aanvaardt en geeft u hierbij toestemming dat wij uw informatie op de volgende manieren zullen verzamelen en gebruiken.

INTERIORSS wil benadrukken dat wij te allen tijde trachten te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, i.e. de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

VERZAMELEN VAN INFORMATIE EN GEBRUIK

1. Verzamelen van informatie. Wij verzamelen op verschillende manieren informatie over u. Persoonlijke informatie kan uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer bevatten. Wij kunnen ook bepaalde gegevens verzamelen, zoals uw voorkeur voor een bepaalde interieurstijl, leeftijd en geografische locatie. Het doel bij het verzamelen van persoonlijke informatie is om u een efficiënte en op u afgestemde dienstverlening te bieden. Dit soort persoonlijke gegevens worden gebruikt om uw orders uit te voeren, met u te communiceren en voor interne marketing- en facturatiedoeleinden.

2. Cookies. Zoals veel websites registreren wij automatisch wanneer u met onze Website communiceert. Wij ontvangen informatie vanuit uw browser: zoals uw locatiegegevens, IP-adres, het type browser en apparaat dat u gebruikt voor toegang tot onze Website en de pagina(’s) van onze Website die u hebt bezocht. “Cookies” zijn identificatiegegevens die we overdragen naar uw browser of apparaat waarmee wij u kunnen herkennen en ons kunnen vertellen hoe en wanneer pagina’s en functies van onze Website werden bezocht. Mogelijk kunt u de voorkeuren van uw browser of apparaat wijzigen om het accepteren van cookies door uw apparaat te voorkomen of te beperken. We kunnen deze cookies gebruiken om onze diensten te verbeteren en onze Website voor zoveel mogelijk gebruikers relevant te maken. 

3. Gebruik van informatie.

  • Intern gebruik. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om uw order te verwerken en uit te voeren. Wij kunnen uw persoonlijke informatie intern gebruiken om onze diensten te verbeteren en te gebruiken voor onze eigen marketingdoeleinden.
  • Extern gebruik. Wij willen u een uitstekende service bieden. Wij verkopen voornamelijk diensten, geen informatie. Wij verkopen of onthullen uw specifieke persoonlijke informatie of financiële informatie aan niemand, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van diensten met betrekking tot uw order. Dit betekent het doorgeven van namen, e-mailadressen en andere relevante informatie aan onze leveranciers.
  • Communicatie. Wij zullen uw persoonlijke informatie gebruiken om met u te communiceren over onze diensten en uw orders. Als u uw e-mailadres opgeeft, gebruiken wij het om informatie aan u te bezorgen. Wij staan u altijd toe om u af te melden voor toekomstige e-mails (zie de opt-out sectie voor meer details). Omdat wij met u moeten communiceren over orders die u wilt plaatsen, kunt u zich niet afmelden voor het ontvangen van e-mails met betrekking tot uw orders.
  • Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken aan de bevoegde autoriteiten wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

DATAVEILIGHEID

Wij doen ons best om de privacy van uw persoonlijke informatie die wij in onze archieven bewaren te beschermen, maar helaas kunnen wij geen volledige beveiliging garanderen. Ongeautoriseerde toegang of gebruik, hardware- of softwarefouten en andere factoren kunnen de beveiliging van gebruikersinformatie in gevaar brengen.

Hoewel wij maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij geen volledige beveiliging garanderen. 100% complete beveiliging bestaat op dit moment nergens online of offline.

CORRECTIES / OPT OUT

Op uw verzoek zullen wij inspanningen leveren om (a) te stoppen met het verzenden van bepaalde e-mails naar uw e-mailadres; (b) uw persoonlijke gegevens te corrigeren. U kunt een verzoek hiervoor doen door een e-mailbericht te sturen naar ons op info@interiorss.be.

OFFLINE VERZAMELEN VAN INFORMATIE

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de online verzameling van persoonlijke informatie. Wij verzamelen echter ook offline informatie, waarbij wij ook hier proberen de privacy van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Een voorbeeld is iemand die ons belt om een order te plaatsen of om vragen te stellen. Wanneer iemand belt, vragen wij alleen om die persoonlijke informatie die wij nodig hebben om de order uit te voeren of om de vraag te beantwoorden. Wanneer wij informatie opslaan, zullen wij deze in onze database invoeren. Wij verkopen voornamelijk diensten, geen informatie. Wij zullen proberen om offline verzameling, gebruik en openbaarmaking van informatie consequent te behandelen volgens onze relevante online praktijken.

ANDERE WEBSITES

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of bevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te zien zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming handelen met de Privacy Wetgeving.

UPDATES BIJ DIT BELEID

Als wij deze Privacy Verklaring wijzigen of bijwerken, zullen wij u op de hoogte houden door wijzigingen en updates te publiceren, u een e-mail sturen of u op een andere manier te contacteren zodat u altijd weet welke informatie wij verzamelen en gebruiken.

CONTACTEER ONS

Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of over de wijze waarop INTERIORSS uw persoonsgegevens verzamelt of gebruikt, gelieve ons te contacteren op info@interiorss.be.

 

Bijgewerkt op 21 januari 2019